Algemene voorwaarden Opleiding verkeersregelaar bij W. Verschuur V.O.F. handelende onder de naam: Verschuur verkeersregelaars.

Verschuur verkeersregelaars hanteert voor de opleiding verkeersregelaar de voorwaarden opleiding verkeersregelaar die zijn opgesteld door Verschuur verkeersregelaars. Deze voorwaarden zullen in werking treden op 17-06-2016.

 

Inhoud

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer: 2

Artikel 2: aan- afmelden opleiding verkeersregelaar. 3

Artikel 3: Kosten en betaling. 4

Artikel 4: Overige bepalingen. 5

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer:

 1. Verschuur V.O.F. Handelend onder de namen:

  Verschuur verkeersregelaars, Verkeersregelaar-verschuur.nl

Vestigingsadres:
Livingstonestraat 1a
3772 KG, Barneveld

Bezoekadres:
Livingstonestraat 1a
3772 KG, Barneveld

Artikel 2: Toepassing:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere consument dan wel bedrijf die op enige wijze personen aanmeld voor de opleiding verkeersregelaar.

 

Artikel 2: aan- afmelden opleiding verkeersregelaar.

 1. Een ieder die zich op enige manier aanmeld voor de opleiding beroepsverkeersregelaar bij W. Verschuur V.O.F. dient hierbij de volgende gegevens correct te vermelden:
  • Naam (Zoals vermeld op ID-kaart)
  • geboortedatum
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
 2. Indien deze gegevens niet juist zijn aangeleverd dan behoud W. Verschuur V.O.F. zich het recht deze aanmelding als “niet gedaan” te beschouwen.
 3. Aanmelding voor de opleiding verkeersregelaar kan geschieden tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de opleiding en indien er nog voldoende plek beschikbaar is binnen deze opleiding.
 4. Afmelding voor de opleiding verkeersregelaar kan tot tien dagen voor aanvang van de opleiding. Gebeurt de afmelding na deze tien dagen dan word er 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij afmelding door ziekte dient u een doktersverklaring in te leveren om de kosten van het examen terug te krijgen. Wat de examen kosten zijn vind u terug op de factuur.
 5. Indien u om een andere reden annuleert dan zullen wij dit voorleggen aan SVNL. Zij zullen beoordelen of u op basis van de door u ingebrachte bewijsstukken de examen kosten terug krijgt.
 6. Verschuur verkeersregelaars behoud zich het recht de opleiding te annuleren bij situaties van overmacht. Als Verschuur verkeersregelaars de opleiding annuleert ontvangt u het volledige bedrag betreffende de cursus terug.

  Artikel 3: Betaling.

 1. De kosten dienen tien werkdagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Indien deze kosten niet betaald zijn dan behoud Verschuur verkeersregelaars zich het recht de aanmelding van de desbetreffende kandidaat te annuleren.
 2. In deze prijs zit het volgende inbegrepen:
 • Theorie via E-learning.
 • Twee dagen praktijk.
 • In deze prijs zit geen lunch inbegrepen.

Artikel 4: Overige bepalingen.

 1. Verschuur verkeersregelaars behoud zich het recht om foto’s dan wel video op te nemen tijdens de opleiding en deze te gebruiken voor publicatie doeleinden. Indien dit niet gewenst word dient dit vooraf aangegeven te worden.
 2. De kandidaat is verplicht de door Verschuur verkeersregelaars beschikbaar gestelde E-learning te volgen en deze met goed gevolg af te ronden.
 3. Verschuur verkeersregelaars behoud zich het recht de kandidaat die zich niet houd aan de in Artikel 4 lid 2 beschreven voorwaarden te weerhouden van verdere deelname aan de opleiding verkeersregelaar.